Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk. Se den enkelte emnebeskrivelse.
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Brenner du for å undervise matematikk i skolen? Ønsker du å bidra til nytenking og videreutvikling av det matematikkdidaktiske fagfeltet? Du har mulighet til å utgjøre en forskjell som lærer i matematikk!

Masterstudium i matematikkdidaktikk tilbys for første gang fra høsten 2021, både som heltidsstudium over to år og som deltidsstudium over fire år. Studiet er samlingsbasert og gir deg mulighet for å kombinere jobb og studier. 

Det er et behov for heving av kompetansen i matematikk blant lærere, studenter og elever. Ved å studere masterstudium i matematikkdidaktikk vil du imøtekomme dette behovet ved å videreutvikle den praktiske undervisningen i klasserommet gjennom nye arbeidsmetoder og med utvidet teoretisk forståelse innen aktuelle temaer som blant annet algebra, modellering og programmering. Programmering i matematikkfaget er nytt i læreplanen (LK20) og denne kunnskapen vil gjøre deg ettertraktet som lærer ved mange skoler. 

I studiet blir kunnskapsdeling vektlagt og undervisningen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med utprøving i nært samarbeid med skolen. Som masterstudent vil du bli en del av et forskermiljø der du kan delta i forskningsdiskusjoner i forskergrupper og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning eller PPU får du yrkestittelen lektor. 
Masterstudiet er relevant for deg som jobber i grunnskolens 5.-10. trinn. For deg som har en bachelorgrad med 80 studiepoeng i matematikk (se opptakskrav under) kan dette også være aktuelt, men du må ta praktisk-pedagogisk utdanning i etterkant for å oppnå undervisningskompetanse i faget.
 

Kontakt

Studieveileder Åsmund Solli

Telefon: +47 69 60 81 37

E-post: studier-halden@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Jarl Hagen, førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann og dosent Marianne Maugesten