Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Hvorfor velge masterstudium i norsk i skolen?

Masterstudiet i norsk i skolen gir et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som norsklærer i skolen. Studiet vil gi deg fordyping i temaet språklig mangfold i klasserommet. Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning får du yrkestittelen lektor.

Kontakt med arbeidslivet

Undervisningen på masterstudiet i norsk i skolen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med feltarbeid i skolen. Masterstudentene utfordres gjennom hele studiet til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for arbeid i klasserommet.

Dette lærer du på masterstudiet i norsk i skolen

Studiet består av fordypning i ulike emner innenfor norskfaget som blant annet sakprosa, skjønnlitteratur, multimodalitet, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Samtidig har studiet en hovedprofil mot språklig mangfold i klasserommet, og dermed står fagområdene literacy (tekstkompetanse), talemålsvariasjon og flerspråklighet sentralt.

Til sammen gjennomføres fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver, selvstudium og feltarbeid.

Organisering

Studiet tilbys både som deltidsstudium og som heltidsstudium. Undervisning gis på samlinger. For studenter som tar masterstudiet på deltid vil undervisningen foregå på èn samling hver fjerde uke. Samlingen går over to dager, med undervisning fra kl. 09.00 - 15.00.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for lærerutdanning,
Førsteamanuensis Åshild Søfteland