Jobb og videre studier (2020–2024)

Masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester passer for mennesker som jobber, eller skal jobbe, i helse- og velferdssektoren. Dette inkluderer også skole- og kultursektoren som i noen tilfeller er viktige medspillere i utarbeidelse av et helhetlig tjenestetilbud, særlig i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid.

Mastergraden retter seg mot mennesker som har en bachelorgrad eller tilsvarende, og i tillegg har relevant praksis/yrkesbakgrunn, men som også ønsker videre utdanning med fokus på samordning og samarbeid innenfor de ulike felt i helse- og velferdssektoren.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 03:42:20