Jobb og videre studier (2021–2025)

Masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester fra Høgskolen i Østfold vil gi kompetanse i å utforme, lede og tilrettelegge for helhetlige tjenester. Studiet kan således gi muligheter for lederstilling innen helse- og velferdstjenestene og samarbeidende virksomheter.

Studiet gir innsikt i evalueringsmetoder som vil styrke innovasjonsarbeid i brukerorientert tjenesteutvikling.

Studiet kan gi mulighet til videre utdanning på doktorgradsnivå. Kontakt gjerne studieleder for mer informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:18:02