Studieopphold i utlandet (2021–2025)

Det er lagt til rette for at studenter kan ta det femte semesteret av studiet ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:13:11