Jobb og videre studier (2021–2023)

Studiet er egnet som etterutdanning for å gi musikkfaglig kompetanse for musikklærere i grunnskolen, og kan f.eks. tas i et forutgående studieløp for Praktisk-pedagogisk utdanning.

Studiet gir kompetanse egnet for undervisning og instruksjon i kulturskole og det frivillige musikkliv.

Studiet kan inngå i en frittstående bachelorgrad og som forberedelse til videre musikkutdanning på høyere nivå, som f.eks. ved Norges musikkhøgskole, ved et musikkonservatorium, eller til en masterutdanning innen musikkvitenskap.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 03:11:43