Jobb og videre studier (2021–2022)

Studiet kan for eksempel inngå i et videre utdanningsløp innen norskfaget som master.

Norsk årsstudium fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsett som lærar i norsk på 5. - 10. trinn i norsk skole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:11:31