Jobb og videre studier (2021–2022)

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor veiledningsfeltet, er det institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

I rammeplaner for flere lærerutdanninger legges det vekt på at praksislærere skal ha en veilederutdanning tilsvarende minimum 15 studiepoeng (Grunnskolelærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning). For barnehagelærerutdanningen er kravet 30 studiepoeng.

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) gir kompetanse til ulike typer veilederfunksjoner innenfor barnehage og skole, som f.eks. kollegaveiledning, veiledning av praksisstudenter og organisasjonsutvikling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:21:03