Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2014–2015)

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer deg til å være lærer på 5.-10. trinn i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse, og kan også være en del av kateketutdanningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:08:51