Jobb og videre studier (Vår 2020)

Ved bestått realfagkurs, oppfyller du spesielle opptakskrav i matematikk og fysikk for opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:50:00