Jobb og videre studier (Vår 2022)

Ved bestått realfagkurs, oppfyller du spesielle opptakskrav i matematikk og fysikk for opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:09:59