Om studiet

Realfagskurset er et ½ -årig tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som ikke dekker de spesielle opptakskravene for opptak til ingeniørutdanning.

Realfagskurset er skreddersydd for deg med generell studiekompetanse og gjør deg meget godt forberedt til ingeniørutdanninger. Med fullført og bestått realfagskurs kan du søke opptak til ingeniør- og sivilingeniørstudier som søkes gjennom Samordna opptak.

Innhold i studiet

Realfagskurset består av to emner fra det ordinære Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning; matematikk og fysikk. Fagene er i stor grad sammenfallende med det som undervises i videregående skole, men er i større grad vinklet mot den etterfølgende ingeniørutdanningen.

Gjennom realfagskurset får du kunnskap om grunnleggende teorier, problemstillinger, metoder og begrep innen matematikk og fysikk. Du vil også lære mer om ingeniøryrket.  

Bilde av student

Studiemiljø

Undervisningen gjennomføres ved forelesninger, øvinger individuelt og i grupper, oppgaveløsing, laboratoriearbeid og noe prosjektarbeid.

Timefordeling per uke:
Fysikk 16 timer
Matematikk 24 timer

 

Publisert 15. okt. 2021 14:12 - Sist endret 15. okt. 2021 14:12