Oppbygging og gjennomføring (Vår 2020)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner: Matematikk og Fysikk. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen gjennomføres ved forelesninger, øvinger individuelt og i grupper, veiledning, laboratoriearbeid og noe prosjektarbeid.

Vurderingsformer er skriftlig eksamen og mappe med skriftlige prøver.

Praksis

Ingen

Evaluering av studiet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlister framgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:50:01