Oppbygging og gjennomføring (Vår 2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner: Matematikk og Fysikk. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen gjennomføres ved forelesninger, øvinger individuelt og i grupper, veiledning og laboratoriearbeid.

Vurderingsformene er skriftlig eksamen.

Praksis

Ingen

Evaluering av studiet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlister framgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:09:59