Jobb og videre studier (2022–2023)

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad eller som videreutdanning for lærere. 

Religion, livssyn og etikk (60 studiepoeng), fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i RLE på mellom- og ungdomstrinnet i norsk skole.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 03:15:33