Jobb og videre studier (2021–2022)

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad eller som videreutdanning for lærere. 

Religion, livssyn og etikk 60 stp, fyller kompetansekravet som er bestemt for å kunne bli tilsatt som lærer i RLE på mellom- og ungdomstrinnet i norsk skole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:12:26