Jobb og videre studier (2021–2023)

Gjennomført videreutdanning gir kompetanse som er etterspurt i yrkesfeltet.

Etter fullført videreutdanning kan det søkes om opptak til HiØs Masterstudium i psykososialt arbeid - helse og sosialfaglig yrkespraksis eller Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester, såfremt søker oppfyller opptakskravet til det enkelte studium. Det er stort behov for kompetanse både innenfor psykososialt arbeid og samordning av helse- og velferdstjenestene - en kompetanse som også er ønsket av sentrale myndigheter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:15:30