Om studiet

Deltidsstudium  for deg som ønsker å kombinere jobb og utdanning.

Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge er et tverrfaglig og tverretatlig studium som skal gi kompetanse til å fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelsesfaktorer, samt kunnskap om psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0 til 23 år, og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, eldre barn, ungdom og unge voksne.

Som student får du ta del i høgskolens gode pedagogiske miljø. Du får tett oppfølging av dyktige faglærere med solid erfaring fra fagfeltet.

Publisert 15. okt. 2021 14:33 - Sist endret 15. okt. 2021 14:33