Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2014–2015)

Studiets læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene ha følgende:

Kunnskap:

Studenten har

 • inngående kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Studenten kan

 • beherske og se den profesjonelles rolle i samhandling med klienter, og beherske møter med andre personer og systemer i ulike perspektiv
 • anvende kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
 • integrere systemisk forståelse og metode i egen praksis
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • oppdatere, vurdere og reflektere egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til økonomistyring
 • har et reflektert forhold til fag, og kan reflektere over yrkes - og forskningsetiske problemstillinger
 • kan utveksle/videreformidle og bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og allmennheten
 • kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:10:39