Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – organisering (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad

Ikke opptak i år.

Vil du være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester innenfor velferdsteknologi?

Implementering av velferdsteknologi innebærer samvirke mellom teknologi, menneske og organisasjon. Velferdsteknologiske løsninger kan bestå av enkel teknologi, men å ta teknologien i bruk og implementere den i tjenesten vil kreve endringer i arbeidsprosesser, i organiseringen av tjenesten og det vil stille nye og endrede krav til kompetanse.

Vellykket implementering av teknologi innebærer organisatoriske tilpasninger, dette studiet fokuserer på innovasjonsprosesser og organisering relatert til utfordringer som helse-, sosial- og velferdssektoren står overfor.

Kompetanseheving er et viktig virkemiddel for å kunne utvikle tjenestene, finne nye løsninger og måter å jobbe på! Med denne videreutdanningen vil man få kompetanse til å delta i dette innovasjons- og endringsarbeidet.

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester - med tre samlinger ved studiested Fredrikstad.
Utdanningen er finansiert av Fylkesmannen, og tilbys i et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og høgskolen. 

Ønsker du å melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

For nåværende studenter

Kontakt

HIØ VIDERE

Telefon: +47 69 60 80 00

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Studieleder Randi Magnus Sommerfelt Fagansvarlig Camilla Gjellebæk