Programmet tar ikke opp nye studenter

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi – organisering (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være med å videreutvikle dagens og morgendagens tjenester innenfor velferdsteknologi?

Implementering av velferdsteknologi innebærer samvirke mellom teknologi, menneske og organisasjon. Velferdsteknologiske løsninger kan bestå av enkel teknologi, men å ta teknologien i bruk og implementere den i tjenesten vil kreve endringer i arbeidsprosesser, i organiseringen av tjenesten og det vil stille nye og endrede krav til kompetanse.

Vellykket implementering av teknologi innebærer organisatoriske tilpasninger, dette studiet fokuserer på innovasjonsprosesser og organisering relatert til utfordringer som helse-, sosial- og velferdssektoren står overfor.

Kompetanseheving er et viktig virkemiddel for å kunne utvikle tjenestene, finne nye løsninger og måter å jobbe på! Med denne videreutdanningen vil man få kompetanse til å delta i dette innovasjons- og endringsarbeidet.

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester - med tre samlinger ved studiested Fredrikstad.
Utdanningen er finansiert av Fylkesmannen, og tilbys i et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og høgskolen. 

For nåværende studenter

Kontakt

Carina Holm

Telefon: 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

 

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Randi Magnus Sommerfelt Fagansvarlig Camilla Gjellebæk