Klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Fr. stad, samlings-/nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 0
Studieavgift:
NOK 0
Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Er du sykepleier eller vernepleier som møter et økende antall geriatriske brukere med komplekse og sammensatte tilstander?

Da trenger du kanskje mer kompetanse for å avdekke og følge opp brukere med en forverret somatisk helsetilstand, samt ferdigheter i anvendelse av ulike digitale verktøy og helseteknologi?
Ved å studere klinisk observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse på deltid, kan du bidra med økt kunnskap på egen arbeidsplass - kunnskap som har blitt særlig aktuell under koronapandemien.

Målgruppen for videreutdanningen høsten 2022 er vernepleiere og sykepleiere som jobber i omsorgstjenester -  i en kommune i Oslo eller Viken fylke.

Utdanningen går over to semestre på deltid med totalt tre samlinger, én samling i første semester og to samlinger i andre semester. I tillegg er det digitale møter omtrent hver andre uke av to timers varighet. 

Studiet er et oppdragsstudium for Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen), i et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken.

Kontakt

Studieveileder: Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag: Laila Garberg Hagen (undervisningsleder).