Programmet tar ikke opp nye studenter

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2015
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiet er delvis nettbasert, samt dagsamlinger i Oslo.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE