Programmet tar ikke opp nye studenter

Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.
Semesteravgift:
NOK 600

Alle viktige samfunnsforhold har en organisatorisk sammensetting. Organisasjoner preges av komplekse endringsprosesser hvor behovet for kompetanse er stadig økende.

Å skape miljøer hvor mennesker kan trives, yte og utvikle seg er ettertraktet i arbeidslivet. Temaer som motivasjon, stress, arbeidsmiljø og mangfold utgjør derfor en sentral del av studiet. Organisasjonspsykologi kombinerer teori med praktiske eksempler og medvirker til at du som student blir i stand til å reflektere og analysere oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring. Studiet vil styrke din generelle organisasjonskunnskap som kan brukes i ulike yrker, blant annet innen ledelse og i HR-funksjoner.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Organisasjonspsykologi organiseres med undervisning på kveldstid, samt enkelte lørdager, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Dette er et betalingsstudium.

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. 370 NOK pr. semester, materialavgift p.t. 220 NOK pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK pr. semester. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

 

For nåværende studenter

Kontakt

Programledelse
HiØ VIDERE,
Rita Duesund, studieleder, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag