Jobb og videre studier (2021–2022)

Lærere som har bestått Engelsk 1: 1.-7. trinn (30 studiepoeng), kan ta videre fordypning, Engelsk 2: 1.-7. trinn (30 studiepoeng), innenfor Kompetanse for kvalitet, og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

I grunnskolen etterspørres lærere med formell kompetanse i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:30:50