Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2021–2022)

Lærere som har bestått Engelsk 1: 5.-10. trinn (30 studiepoeng), kan ta videre fordypning, Engelsk 2: 5.-10. trinn (30 studiepoeng), innenfor Kompetanse for kvalitet, og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

I grunnskolen etterspørres lærere med formell kompetanse i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:17:02