Programmet tar ikke opp nye studenter

Byutvikling og folkehelse (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Halden, Fredrikstad og Oslo.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 41900

Ikke opptak i år.

Hvordan påvirker byutvikling folkehelsen? Hvordan oppnår vi helsefremmende samfunnsutvikling på en bærekraftig måte?

Endringer i byer stiller nye krav som må tas opp på en helsefremmende, økologisk og sosialt bærekraftig måte. Vi kan påvirke folkehelse og sosial bærekraft ved å legge til rette for fysisk aktivitet og gode nabolag. Det skjer tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og kommuner arbeider i dag med ulike byprosjekt og urbane dagsordener. Et utgangspunkt er at sammenhengen mellom byutvikling og folkehelse krever samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv, lokale grupper og borgere. 

Studiet har særlig vekt på hvordan sosiale strukturer påvirker og påvirkes av fysiske strukturer – det vil si, hvordan folkehelse og byutvikling kan sees i sammenheng. Et overordnet tema gjennom hele studiet er hvordan de to fagfeltene henger sammen, og hvordan de to arbeidsområdene samspiller. Det blir lagt stor vekt på hvordan byutviklingsprosesser kan brukes strategisk for å påvirke folkehelsa i et lokalmiljø, en by eller et tettsted eller en region – det vil si, operasjonaliseringen av byutvikling som et virkemiddel overfor folkehelseutfordringer.

Gjennom konkrete eksempler og case blir det lagt vekt på komplekse problemstillinger. Du får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til temaer som behandles i studiet.  

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Førsteamanuensis Jo Ese Studieleder Rita Duesund