Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2011)

Studier som Bransjeforeningen Attføringsbedriftene har i et samarbeid med Høgskolen i Østfold og ulike sosialfaglige studier kan være videreutdanning. Det arbeidsrettede tiltaket "Arbeid med bistandog oppfølging" har ca 700 slike stillinger i Norge i tillegg til stillinger i kommunene og NAV med behovfor  slik kompetanse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:17