Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2013–2014)

Studiet gir en god bakgrunn for å arbeide som assistent i barnehage, skole eller SFO.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:11:47