Programmet tar ikke opp nye studenter

Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som er lærer og som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen.

Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan de kan utvikle regning i faget. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet går over to semestre og er emnebasert med 15 studiepoeng per semester. Det er samlingsbasert, med tre fysiske samlinger à to dager hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer. Læringsplattformen Canvas benyttes til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. I høstsemesteret skal du som student lære å arbeide med regning som grunnleggende ferdighet innenfor og på tvers av fag med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Prinsipper for god regneopplæring med utgangspunkt i kompetansemål vil være gjennomgående elementer slik at forståelsen av regning i alle fag kan forbedres og utvikles. I vårsemesteret vektlegges regning i matematikkfaget og arbeid med nasjonale prøver.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no 

 

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars 2018.  Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Lovpålagt personlig avgift til Studentsamskipnaden Østfold kr 370, materialavgift kr 220, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på kr 10. Totalt kr 600 vil påløpe per semester.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE