Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten regning i alle fag. Læreren kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag ved en barneskole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:25:39