Jobb og videre studier (2020–2021)

Matematikk er et fagområde med mange bruksmuligheter. Det anvendes i stor grad på mange arbeidsplasser, og kan tilpasses et bredt fagfelt. Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk. Ønsker du ytterligere kompetanse i matematikk kan du søke på Matematikk 1: 5.-10 trinn.Kompetanse for kvalitet , Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet eller Matematikk 2 ved Høgskolen i Østfold.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. feb. 2020 10:43:35