Opptak

Søkeprosessen for dette studiet er i to trinn. Du søker først om finansiering til Utdanningsdirektoratet (Udir). Etter å ha fått innvilget finansieringsordning søker du opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Dersom du er usikker på hvilket studium du har fått innvilget støtte til må du ta kontakt med din skoleeier. 

Studiekode: 224.5017

Når skal du søke

Udir søkeportal (finansieringsordning til videreutdanning):
Søkerportalen åpner: 1. februar
Søknadsfrist: 1. mars

HIØ søkeportal (opptak til studieplass):
Søkerportalen åpner: 8. mai
Søknadsfrist: 14. mai

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på barnetrinnet i studietiden.

Hvordan søker du