Om studiet

Skolens innhold endres og er i stadig utvikling. Studiet er for deg som er lærer, og som ønsker å styrke din faglige og didaktiske kompetanse. Kompetanseheving gjennom den nasjonale satningen Kompetanse for kvalitet, bidrar til å nå målsetting om å styrke elevenes læring, samt kollektiv læring og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte skole. Studiet er profesjonsrettet og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse.

Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Publisert 15. okt. 2021 13:37 - Sist endret 15. okt. 2021 13:37