Jobb og videre studier (Høst 2021)

Ønsker du å skaffe deg ytterligere kompetanse innenfor ledelse og administrasjon, kan du f.eks. ta Organisasjonspsykologi (15 stp.) eller ledelsesfag. Høgskolen i Østfold tilbyr også masterutdanning i organisasjon og ledelse som du kan søke til dersom du fyller gjeldende opptakskrav.

Kravene til ledelseskompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet. Det betyr at personer som har formell kompetanse innen personaladministrasjon og -ledelse er attraktive på arbeidsmarkedet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:43