English version of this page

Bachelorstudium i scenografi

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

"Finally a place where students are treated as individually thinking grown-ups." - Jo Strømgren, koreograf

Scenografi handler om møtepunkt mellom arkitektur og teater som tidsbasert kunstform. Scenografen skaper en fortelling med romlige midler, først og fremst visuelle, men også akustiske, haptiske og olfaktoriske som en sanselig opplevelse. Studiet omhandler scenekunst, utstillingsdesign og scenografi i offentlige rom. Som søker er du søkende og nysgjerrig på scenekunstens mangfoldige formspråk og arkitekturens romlige uttrykk, og åpen for nye inntrykk og ideer.

Akademi for scenekunst etablerte Norges første, treårige bachelorutdanning i scenografi. Studiet passer for deg som ønsker å utdanne deg til scenograf med kunnskap om utvikling av konsepter for ulike former for scenekunst hvor persepsjon av bilder, rom, lyd og kroppslighet er likestilte elementer. Utdanningen legger stor vekt på å øve opp dine evner til presis visuell kommunikasjon ved hjelp av tegninger, modeller og digitale medier. Gjennom komplekse, eksperimentelle scenekunstproduksjoner opparbeider du stor metodebevissthet i forhold til et mangfold av produksjonsprosesser. Du trenes til å kunne arbeide både kollektivt og selvstendig, og opparbeider et reflektert og analytisk forhold til scenekunstens forskjellige uttrykksformer.

Akademi for scenekunst samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner internasjonalt, og det er muligheter for utveksling innenfor dette nettverket. Gjennom studiet opparbeider studentene solide nettverk som kan åpne for arbeid etter endt utdanning.
Mer om Akademi for scenekunst.

Kontakt

Programledelse
Akademi for scenekunst