Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

  • har gode kunnskaper om moderne spansk språk. 

  • har kunnskaper om og innsikt i historie, samfunnsutvikling og litteratur i det spanskspråklige området.

Ferdigheter
Kandidaten:

  • har utviklet de kommunikative språkferdighetene: lytte- og leseforståelse, muntlig produksjon og muntlig samhandling samt skriftlig produksjon.

  • er i stand til å tilpasse språket til kommunikasjonssituasjonen.

  • kan analysere og reflektere over historiske utviklingslinjer og samfunnsmessige forhold i det spanskspråklige området.

  • kan redegjøre for og reflektere over form og innhold i spanskspråklige litterære tekster og andre kulturuttrykk.

Generell kompetanse
Kandidaten:

  • har utviklet en generell kjennskap til språk, kultur og historie i Spania og Latin-Amerika, og er i stand til å ta i bruk og videreutvikle denne kompetansen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 03:12:13