Jobb og videre studier (2022–2025)

Yrkesmuligheter

Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke med mange jobbmuligheter. Sykepleiere arbeider innen mange områder i helsetjenesten, som f.eks.:

  • forebyggende helsearbeid

  • akuttmedisinsk behandling

  • rehabilitering

  • omsorg for langtidssyke

  • lindrende behandling

  • rus og psykisk helse

Videre utdanning

Bachelor i sykepleie kvalifiserer for opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Ved Høgskolen i Østfold kan du blant annet søke opptak ved:

Merk at enkelte studieprogram kan ha tilleggskrav utover bachelorgrad. Det tas forbehold om endringer i studietilbudet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2022 03:09:52