Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2012–2013)

Studiets oppbygging og innhold

Følgende emner inngår i TRESS:

  • Tress Matematikk I og Tress Matematikk II (se emnebeskrivelser for nærmere detaljer)
  • Tress Fysikk (se emnebeskrivelse for nærmere detaljer)

Forklaring til studiemodellen nedenfor:

TRESS A-emner gjelder studenter som har fått opptak til Treterminordning for ingeniørfag (TRESS)
TRESS Y-emner gjelder studenter som har fått opptak til Bachelorutdanning i ingeniørfag Y-vei, disse studentene skal ha norsk i tillegg til matematikk og fysikk. 

 

 

Organisering og læringsformer

Studiet er organisert med forelesninger og øvingstimer. Fronter benyttes som læringsplattform.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne. Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Tilbakemelding underveis

I alle emner gis underveisvurdering i ulike former.

Vurdering

Det benyttes mappevurdering og skriftlig eksamen som vurderingsform i emnene. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Det benyttes karakter Bestått/Ikke bestått.

Det gis karakterutskrift som viser hvilke emner som er bestått, selv om emner i TRESS ikke er studiepoenggivende.

Litteratur

Litteraturlister framgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Studiemodell

Høst 2012

Veivalg Tres 12H-13V

Vår 2013

Tres Y emner 12H-13V

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 04:11:22