Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2010)

Studiets læringsutbytte

Studiet kvalifiserer for individuell og gruppevis veiledning, samspillforståelse og kompetanseutvikling.

Etter gjennomført studium skal studentene ha:

  • Kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og kommunikasjons- og samspillprosesser
  • Kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor veiledningsfeltet
  • Ferdigheter i å utøve veiledning
  • Kompetanse i å planlegge, gjennomføre og utøve kritisk verdiorientert analyse av veiledningsprosesser, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser
  • Kompetanse i å formidle sentrale områder innenfor veiledningsfeltet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 22:57:49