Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Studiet er egnet for deg som ønsker å arbeide med å utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse og for deg som ønsker å arbeide med fremtidens velferdsutfordringer og å delta i offentlig tjenesteinnovasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. aug. 2019 20:01:40