Programmet tar ikke opp nye studenter
resource:fs-studieprogram-document-language-link: null

Jobb og videre studier (2015–2016)

Studiet er egnet for deg som ønsker å arbeide med å utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse og for deg som ønsker å arbeide med fremtidens velferdsutfordringer og å delta i offentlig tjenesteinnovasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 22:37:01