Navn- og adresseendring

Dersom du har endret navn, adresse eller telefonnummer er det viktig at dette oppdateres i studentsystemet. Du er selv ansvarlig for at kontaktinformasjonen din er riktig.

Ending av navn: 
Send dokumentasjon på navneendringen pr post til:
Høgskolen i Østfold
Pb 700
1757 Halden

Endring av adresse, epostadresse og telefonnummer:
Dette gjøres i profilen din i Studentweb.

Emneord: Navneendring
Publisert 4. mai 2018 08:41 - Sist endret 13. des. 2021 13:10