Tilrettelegging og permisjon

Dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig å studere, kan du ha rett til tilrettelegging i studiesituasjonen.

Tilrettelegging i studiesituasjonen

En lege eller annen sakkyndig må dokumentere behovet ditt. Hva slags tilrettelegging du kan få må vurderes individuelt.
Det er viktig å være klar over at tilretteleggingen ikke skal føre til reduksjon av de faglige kravene som stilles ved studiet ditt.

Eksempel på hva som kan tilbys av tilrettelegging i studiehverdagen:

 • hjelp til planlegging av studieløpet
 • mulighet for forlenget studietid
 • informasjon om lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
 • tilrettelegging i eksamenssituasjonen

Dersom du har behov for tilrettelegging er det viktig at du kontakter oss så fort du vet at du skal studere hos oss.

Send en henvendelse til tilrettelegging@hiof.no  

Tilrettelegging under eksamen

Dersom funksjonsnedsettelse eller sykdom gjør at du har ulemper under eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen.

Søknadsfrister:

 • 15. september (eksamen i høstsemesteret)
 • 1. mars (eksamen i vårsemesteret)

Eksempler på tilrettelegging under eksamen:

 • utvidet tid (inntil én time)
 • PC
 • ordbok
 • opplesing av oppgavetekst
 • anonymisert attest til sensor

Søknadsskjema

Søknadskjema for tilrettelegging under eksamen

Skjemaet sendes sammen med dokumentasjon fra lege eller annen sakssyndig til:

Høgskolen i Østfold
Pb 700
1757 Halden

Permisjon fra studiene

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet.

Les mer om retningslinjer for permisjon ved HiØ

Forlenget studietid

Dersom det oppstår forhold i løpet av studietiden som gjør at du blir forsinket i studieløpet, kan du søke om forlenget studietid.

Les mer om forlenget studietid

SiØ Råd og Helse

Du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster.

Les mer om SiØ Råd og Helse

Vil du vite mer om tilrettelegging?

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Publisert 4. juni 2018 12:46 - Sist endret 20. juni 2018 14:14