Tilrettelegging og permisjon

Har du funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør det vanskeligere å studere? Individuell tilrettelegging av studiesitusjonen kan kompensere for ulempene din funksjonshemming medfører.

Tilrettelegging i studiesituasjonen

Hva slags tilrettelegging du kan få må vurderes individuelt. Det er viktig å være klar over at tilretteleggingen ikke skal føre til reduksjon av de faglige kravene som stilles ved studiet ditt, og at en lege eller annen sakkyndig må dokumentere behovet ditt.

Eksempel på hva som kan tilbys av tilrettelegging i studiehverdagen:

 • hjelp til planlegging av studieløpet
 • mulighet for forlenget studietid
 • informasjon om lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Ta kontakt

Dersom du har behov for tilrettelegging er det viktig at du kontakter oss så fort du vet at du skal studere hos oss:

 • Skal du studere i Fredrikstad, kan du sende en henvendelse til: tilrettelegging-fred@hiof.no 
 • Skal du studere i Halden, kan du sende en henvendelse til: tilrettelegging-hald@hiof.no

I henvendelsen bør du kun skrive:

 • Ditt fulle navn
 • Hvilket studieprogram du skal begynne på
 • Telefonnummer vi kan kontakte deg på

Obs! Ikke oppgi opplysninger om helsemessige eller andre personsensitive forhold på e-post, eksemplevis opplysninger om diagnose.

Når Høgskolen i Østfold har mottatt din henvendelse, vil du bli kontaktet av en av våre studiekonsulenter. Samtalen er konfidensiell og uforpliktende.

Tilrettelegging under eksamen

Dersom funksjonsnedsettelse eller sykdom gjør at du har ulemper under eksamen, kan du søke om tilrettelagt eksamen.

Søknadsfrister:

 • 15. september (eksamen i høstsemesteret)
 • 1. mars (eksamen i vårsemesteret)

Eksempler på tilrettelegging under eksamen:

 • utvidet tid (inntil én time)
 • PC
 • ordbok
 • opplesing av oppgavetekst
 • anonymisert attest til sensor

Søknadsskjema

Søknadskjema for tilrettelegging under eksamen

Skjemaet sendes sammen med dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig til:

Høgskolen i Østfold
Pb 700
1757 Halden

Permisjon fra studiene

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet.

Les mer om retningslinjer for permisjon ved HiØ

Forlenget studietid

Dersom det oppstår forhold i løpet av studietiden som gjør at du blir forsinket i studieløpet, kan du søke om forlenget studietid.

Les mer om forlenget studietid

SiØ Råd og Helse

Du kan snakke med studentrådgiver, spesialpedagog, psykiatrisk sykepleier eller helsesøster.

Les mer om SiØ Råd og Helse

Vil du vite mer om tilrettelegging?

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold

Publisert 4. juni 2018 12:46 - Sist endret 31. jan. 2019 23:55