Detaljering - Finn emne

  • Logg den inn på emnetimeplan
  • Tast inn riktig emnekode eller navn. Vet du ikke hvordan du søker opp emne kan du se egen brukerveiledning på dette her.   
  • Logg inn med feide.

 

  • Klikk på sorter etter kalenderuke om det er ønskelig.
  • Klikk på detaljer på høyre side.

 

  • Velg undervisning, øvingstimer eller klasse.

 

  • Alle timer som er imeplanen blir listet nedover.
  • Rekkefølge (høyre side) indikerer rekkefølgen timene kommer i.

Publisert 25. feb. 2019 09:36 - Sist endret 24. juni 2019 09:08