Box fases ut ved HiØ 31.1.2019 - har du hentet ut dine data?

31.1.2019 fases Box ut som skylagringstjeneste i regi av HiØ.

Har du data lagret i Box, ber vi deg om i god tid før 31.01.2019 å flytte dine data til annen egnet lagringstjeneste ved HiØ (se under), og deretter fjerne dine data fra din Box-konto. Etter 31.1.2019 vil ikke Box være tilgjengelig for deg, og data kan ikke hentes ut. Disse anses da som tapt.

Velg først "Feide" på nedtrekkslisten.
Velg deretter Høgskolen i Østfold (Østfold University College)

Les mer om lagring ved HiØ på siden: Hvor skal jeg lagre dokumentene mine?

Publisert 16. jan. 2019 13:57 - Sist endret 2. apr. 2020 10:57