Lagringstjenester og klassifisering av data

HiØ tilbyr ulike lagrings-, fildelings- og samhandlingstjenester. Du velger den eller de som passer best til dine behov. Hva dokumenter inneholder, og hvordan de skal brukes, avgjør hvordan de skal lagres eller oppbevares.

HiØs lagringsløsninger

Klassifisering av data og lagringsguide

Veiledning for klassifisering av data og informasjon - Hvilke data kan lagres hvor

Levetid for e-postkonto og lagringsområder

E-postkontoer og lagringsområder har man så lenge man er student eller ansatt ved HiØ.

I henhold til personvernforordningen (GDPR) har vi ikke lov til å oppbevare e-poster eller filer for studenter eller ansatte som har sluttet hos oss. Derfor slettes alle data når man ikke lenger er student eller ansatt.

Studenter har en utvidet karantenetid på 90 dager fra de er registrert som ferdig med et studie hos oss til å hente ut sine data før konto stenges og alle data slettes. Dette både for å sikre at studentene får tilgang til tilbakemeldinger på eksamen osv, men også for at de ikke skal miste data dersom de starter opp på nytt studie påfølgende semester. 

For ansatte stenges konto umiddelbart, men data tas vare på i 90 dager.

Spesielle behov

Har du behov utover standarløsningene kan du kontakte itvakt@hiof.no.

Husk at du ikke bør lagre/oppbevare eller dele informasjon knyttet til din virksomhet på HiØ, på tjenester der du ikke logger inn med HiØ-brukernavn og -passord.