English version of this page

Lagringsguide

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

  Åpen Intern Fortrolig Strengt fortrolig
Lokal lagring på Mac, PC eller andre lagringsenheter
Privat-eid PC / MAC / Nettbrett mm. • (1)      
HiØ-driftet PC / MAC mm • (1) • (1)    
Minnepinne/ekstern harddisk •           
HiØ-driftet laptop - kryptert •     •      • (2) (3)  
Minnepinne/ekstern harddisk - kryptert •     •     • (2) (3)  
Diktafon •     •        
E-post
Privat e-post (gmail, hotmail eller liknende)      
E-post    
Lagringstjenester
Privat skytjeneste (dropbox, google drive eller liknende)      
Hjemmeområde («N:-disken»)    
Fellesområde (for enhet eller forskningsgruppe)    
Onedrive/Office 365 med HiØ-konto (Teams osv.)    
TSD
Administrative tjenester
Public 360  

SAP

 
Publiseringsløsninger
Vortex    
Andre tjenester
Request Tracker (RT)    
Canvas    
CIM  
Datainnsamlingstjenester
Nettskjema (inkludert Diktafon-app) • (4) • (4)
Survey Exact (fases ut 2020)      
Digitalt skjemamottak  
Undervisning og møter på nett
Zoom • (5)  
Teams    
Skype for Business    

Merknader

  1. Det anbefales generelt ikke å lagre dokumenter på lokal disk.
  2. Røde data kan lagres på laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Kontakt It-vakt for veiledning.
  3. Det skal sikres at røde data ikke lastes ned eller hentes ut til hjemmeområdet, laptoper uten kryptert disk, eller andre lagringssteder som ikke kan lagre røde data.
  4. Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre røde og sorte data. 
  5. For å avholde Zoom møter med røde data må følgende krav oppfylles:                         https://www.hiof.no/tjenester/it/und_og_moter_paa_nett/zoom/zoom-for-rode-data.html
Emneord: klassifisering, lagring av data
Publisert 13. juni 2019 14:13 - Sist endret 19. juni 2020 09:49