English version of this page

Lagringsguide

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

  Åpen Intern Fortrolig Strengt fortrolig
Lokal lagring på Mac, PC eller andre lagringsenheter
Privat-eid PC / MAC / Nettbrett mm. • (1)      
HiØ-driftet PC / MAC mm (uten kryptering) • (1) • (1)    
Minnepinne/ekstern harddisk •           
HiØ-driftet PC - kryptert •     •      • (2) (3)  
Minnepinne/ekstern harddisk - kryptert •     •     • (2) (3)  
Diktafon •     •        
E-post
Privat e-post (gmail, hotmail eller liknende)      
E-post    
Filesender • (6)  
Lagringstjenester
Privat skytjeneste (dropbox, google drive eller liknende)      
Hjemmeområde («N:-disken»)    
Fellesområde (for enhet eller forskningsgruppe)    
Onedrive/Office 365 med HiØ-konto (Teams osv.)    
TSD
Administrative tjenester
Public 360  

SAP

 
Publiseringsløsninger
Vortex    
Andre tjenester
Request Tracker (RT)    
Canvas    
CIM  
Datainnsamlingstjenester
Nettskjema (inkludert Bilde og Diktafon-app) • (4) • (4)
Digitalt skjemamottak  
Undervisning og møter på nett
Zoom • (5)  
Teams    
Lagring av fysiske data (dokumenter, mm)
Lagret på kontor, åpent tilgjengelig      
Låsbar enhet (skap, skuff, ++) på låst rom    
Låsbar safe på låst rom som er kjøpt inn og godkjent av HiØ  

Merknader

  1. Det anbefales generelt ikke å lagre dokumenter på lokal disk.
  2. Røde data kan lagres på HiØ-driftet laptop med fullkryptert disk, kryptert minnepinne eller kryptert ekstern harddisk. Kontakt IT-vakt for veiledning.
  3. Det skal sikres at røde data ikke lastes ned eller hentes ut til hjemmeområdet, laptoper uten kryptert disk, eller andre lagringssteder som ikke kan lagre røde data.
  4. Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre røde og sorte data. For lydopptak med diktafon-app uten kobling til TSD tillates "milde røde data" så lenge opptaket kun spilles av i nettleser og ikke lastes ned på privat PC/nettbrett.I Nettskjema kan du lytte til alle filene uten å laste dem ned når du går til fanen Se resultater og velger Oversikt over leverte svar. Lydspilleren vil variere i utseende fra nettleser til nettleser. Vi anbefaler bruk av FireFox til avspilling, ettersom du da kan spole i opptaket. Dette fungerer ikke i Edge eller Chrome.
  5. For å avholde Zoom møter med røde data må følgende krav oppfylles:                         https://www.hiof.no/tjenester/it/und_og_moter_paa_nett/zoom/zoom-for-rode-data.html
  6. For å sende vedlegg sensitivt innhold med Filesender MÅ valget om "encryption" aktiveres og passord sendes i en annen kanal (f.eks. sms)
Emneord: klassifisering, lagring av data
Publisert 13. juni 2019 14:13 - Sist endret 13. juni 2022 09:25