Lagringstjenester

HiØ tilbyr en ulike lagrings- og fildelings- og samhandlingstjenester. Du velger den eller de som passer best til dine behov. Hva dokumenter inneholder, og hvordan de skal brukes, avgjør hvordan det skal lagres eller oppbevares.

HiØs lagringsløsninger

Klassifisering av data og lagringsguide

Veiledning for klassifisering av data og informasjon - Hvilke data kan lagres hvor

Spesielle behov

Har du behov utover standarløsningene kan du kontakte itvakt@hiof.no.

Husk at du ikke bør lagre/oppbevare eller dele informasjon knyttet til din virksomhet på HiØ, på tjenester der du ikke logger inn med HiØ-brukernavn og -passord.