Driftsmeldinger

Publisert 9. aug. 2021 14:47

Flere av IT-vaktene får ikke logget seg på Skype for Business som fører til at IT-vakten ikke alltid er tilgjengelig på telefon.

Prøv gjerne å ringe, men om det ikke blir besvart kan du sende inn e-post til itvakt@hiof.no

Publisert 5. aug. 2021 08:58

Det er problemer med innlogging i Skype for Business for nyansatte, ved maskinbytte og for noen MAC-brukere. 

I forbindelse med feilretting kan tjenesten oppleves som ustabil.

Publisert 2. aug. 2021 20:35

Grunnet en vannlekkasje på Campus Fredrikstad er serverrommet på Campus Fredrikstad for tiden uten strøm.

Alt av lokale tjenester og Nett på Campus Fredrikstad er derfor utilgjengelig inntil videre.

NB! Dette berører også innkommende ekstern e-post.

Publisert 21. apr. 2021 13:56

Skype for business virker, men er for øyeblikket litt utstabil. (onsdag 15:45)

Publisert 5. mars 2021 08:52

Flere av våre brukere melder i dag, fredag 5.3.2021 om problemer med tilgang til våre tjenester fordi nettleser ikke finner nettsiden til for eksempel Canvas og Zoom. Det mistenkes feil hos nettleverandør hos den enkelte bruker. Løsning fram til feilen er rettet er å koble til VPN.

Publisert 23. nov. 2020 11:51

[13:18] Leverandøren melder at feilen er rettet.

Brukere opplever timeout feilmeldinger når man klikker på Zoom i Canvas. Feilmeldinger er typisk: "504 Gateway Time-out" "502 Bad Gateway"

Leverandøren jobber med å rette feilen.

Man kan omgå feilen ved å logge direkte på Zoom

Publisert 15. okt. 2020 07:26

Eposttjenesten for ansatte er for øyeblikket nede, det arbeides med å løse problemet.

Publisert 26. sep. 2020 18:43

NORDUnet melder at feilen med Zoom er utbedret og at tjenesten fungerer igjen.
--
NORDUnet reports that the issue with Zoom is fixed and the service is up and running.

Monitoring
The service is fully restored.
2020-09-27 18:50 UTC

--

Det er problemer med Zoom instansen i Stockholm, det betyr at man ikke får startet Zoom møter. Pålogging på websiden https://hiof.zoom.us fungerer og man kan legge inn planlagte møter. Det arbeides med å rette feilen.

Publisert 22. juli 2020 12:30

Det er problemer med å starte/koble til Zoom møter, leverandøren jobber med problemet.
--
There is currently trouble with starting Zoom meetings, our service provider is working to resolve this issue.

Publisert 12. juni 2020 12:29

Hei,

Vår driftsleverandør har problemer med SMS-tjenesten. Ved behov for nytt passord, må ID-porten benyttes som autentiseringsmetode.

In English:

Hi,

Our service provider has problems with the SMS Service. If a new password is needed, "ID-Porten" must be used as the authentication method.

Publisert 2. apr. 2020 08:48

Det er for øyeblikket ikke mulig å logge på og bruke Canvas. Dette gjelder alle institusjoner, og skyldes problemer hos produsent av tjenesten.

Følg med her for oppdateringer: https://status.instructure.com/ 

Publisert 16. mars 2020 14:24

Det er for tiden stor pågang på Adobe Connect, og dette kan gi problemer med pålogging til denne tjenesten. Leverandør jobber med å løse utfordringene den siste tidens hendelser medfører. 

Publisert 13. mars 2020 15:06

Det har vært problemer med for få ip adresser idag pga den enorme pågangen på VPN. Vi har utvidet med flere adresser og vurderer fortløpende behovet. NB man trenger ikke VPN for skype, epost og Office365 (Onedrive etc).

Hvis du opplever problemer med VPN, ta kontakt med IT-vakt.

Publisert 9. mars 2020 14:02

Det er for tiden problemer med diktafon-app'en, og det anbefales sterkt at man bruker 2 mobiltelefoner ved lydopptak for ekstra sikkerhet, samt at telefonen settes i flymodus ved opptak.

Se oppdatert info her:

https://www.uio.no/tjenester/it/adm...

Publisert 26. feb. 2020 14:55

Berører epost, både i Outlook, på web og håndholdte enheter

IT-tjenester jobber med en løsning.

 

1700: Epostsystemet er nå oppe igjen - ved vedvarende problem, kontakt IT-vakt.

 

Publisert 3. feb. 2020 16:14

MS Teams er for tiden nede, Microsoft arbeider med å løse problemet. Vi forventer ny oppdatering klokken 1730.

MS Teams is currently unavailable, Microsoft is working on resolving the issue. Next update expected 1730.

Publisert 20. des. 2019 09:14

Wiki-tjenesten ved Høgskolen i Østfold (https://wiki.hiof.no)  oppfyller ikke de nye kravene til GDPR og personvern, og blir derfor bli avviklet fredag 20. desember kl.12:00.

NB! Websidene for Bacheloroppgaven til IT-avdelingen er flyttet over i Canvas.

Hvis noen har behov for å hente ut andre data som lå på Wikien kan dere kontakte IT-Vakta.

https://www.hiof.no/tjenester/it/kontakt/

 

Mvh

IT-Vakt v/Høgskolen i Østfold

Publisert 16. des. 2019 08:49

Vi opplever i dag problemer med utskriftstjenesten ved HiØ.

Dette betyr at det ikke er mulig å skrive ut til uniflow_ps og uniflow_pcl.

Det jobbes med å rette feilen.

Publisert 24. sep. 2019 09:26

Hei.

Det er for tiden problemer med å vise personer / gjøre personsøk på websidene våre.

Det jobbes med å løse problemet.

Publisert 22. aug. 2019 07:56

Adobe Connect integrasjonen med Canvas var nede fra ca kl 16:00 til 18:20 onsdag 21/8. Adobe Connect tjenesten i seg selv var tilgjengelig, men leverandør av integrasjonsløsningen mot Canvas hadde uforutsett nedetid på sine tjenester. Vi beklager for de utfordringer dette kan ha medført.