Driftsmeldinger

Publisert 15. okt. 2020 07:26

Eposttjenesten for ansatte er for øyeblikket nede, det arbeides med å løse problemet.

Publisert 26. sep. 2020 18:43

NORDUnet melder at feilen med Zoom er utbedret og at tjenesten fungerer igjen.
--
NORDUnet reports that the issue with Zoom is fixed and the service is up and running.

Monitoring
The service is fully restored.
2020-09-27 18:50 UTC

--

Det er problemer med Zoom instansen i Stockholm, det betyr at man ikke får startet Zoom møter. Pålogging på websiden https://hiof.zoom.us fungerer og man kan legge inn planlagte møter. Det arbeides med å rette feilen.

Publisert 22. juli 2020 12:30

Det er problemer med å starte/koble til Zoom møter, leverandøren jobber med problemet.
--
There is currently trouble with starting Zoom meetings, our service provider is working to resolve this issue.

Publisert 12. juni 2020 12:29

Hei,

Vår driftsleverandør har problemer med SMS-tjenesten. Ved behov for nytt passord, må ID-porten benyttes som autentiseringsmetode.

In English:

Hi,

Our service provider has problems with the SMS Service. If a new password is needed, "ID-Porten" must be used as the authentication method.

Publisert 2. apr. 2020 08:48

Det er for øyeblikket ikke mulig å logge på og bruke Canvas. Dette gjelder alle institusjoner, og skyldes problemer hos produsent av tjenesten.

Følg med her for oppdateringer: https://status.instructure.com/ 

Publisert 16. mars 2020 14:24

Det er for tiden stor pågang på Adobe Connect, og dette kan gi problemer med pålogging til denne tjenesten. Leverandør jobber med å løse utfordringene den siste tidens hendelser medfører. 

Publisert 13. mars 2020 15:06

Det har vært problemer med for få ip adresser idag pga den enorme pågangen på VPN. Vi har utvidet med flere adresser og vurderer fortløpende behovet. NB man trenger ikke VPN for skype, epost og Office365 (Onedrive etc).

Hvis du opplever problemer med VPN, ta kontakt med IT-vakt.

Publisert 9. mars 2020 14:02

Det er for tiden problemer med diktafon-app'en, og det anbefales sterkt at man bruker 2 mobiltelefoner ved lydopptak for ekstra sikkerhet, samt at telefonen settes i flymodus ved opptak.

Se oppdatert info her:

https://www.uio.no/tjenester/it/adm...

Publisert 26. feb. 2020 14:55

Berører epost, både i Outlook, på web og håndholdte enheter

IT-tjenester jobber med en løsning.

 

1700: Epostsystemet er nå oppe igjen - ved vedvarende problem, kontakt IT-vakt.

 

Publisert 3. feb. 2020 16:14

MS Teams er for tiden nede, Microsoft arbeider med å løse problemet. Vi forventer ny oppdatering klokken 1730.

MS Teams is currently unavailable, Microsoft is working on resolving the issue. Next update expected 1730.

Publisert 20. des. 2019 09:14

Wiki-tjenesten ved Høgskolen i Østfold (https://wiki.hiof.no)  oppfyller ikke de nye kravene til GDPR og personvern, og blir derfor bli avviklet fredag 20. desember kl.12:00.

NB! Websidene for Bacheloroppgaven til IT-avdelingen er flyttet over i Canvas.

Hvis noen har behov for å hente ut andre data som lå på Wikien kan dere kontakte IT-Vakta.

https://www.hiof.no/tjenester/it/kontakt/

 

Mvh

IT-Vakt v/Høgskolen i Østfold

Publisert 16. des. 2019 08:49

Vi opplever i dag problemer med utskriftstjenesten ved HiØ.

Dette betyr at det ikke er mulig å skrive ut til uniflow_ps og uniflow_pcl.

Det jobbes med å rette feilen.

Publisert 24. sep. 2019 09:26

Hei.

Det er for tiden problemer med å vise personer / gjøre personsøk på websidene våre.

Det jobbes med å løse problemet.

Publisert 22. aug. 2019 07:56

Adobe Connect integrasjonen med Canvas var nede fra ca kl 16:00 til 18:20 onsdag 21/8. Adobe Connect tjenesten i seg selv var tilgjengelig, men leverandør av integrasjonsløsningen mot Canvas hadde uforutsett nedetid på sine tjenester. Vi beklager for de utfordringer dette kan ha medført.

Publisert 15. aug. 2019 09:20

Det er for tiden problemer å logge inn på vår VPN server (hvpn.hiof.no).

Det jobbes med å løse problemet.

Publisert 4. juli 2019 08:10

Vi opplever i dag problemer med utskriftstjenesten ved HiØ.

Dette betyr at det ikke er mulig å skrive ut til uniflow_ps og uniflow_pcl.

Det jobbes med å rette feilen.

Publisert 28. mars 2019 10:13

Det er problemer med utskrift på studiested Halden. Leverandør jobber med å fikse feilen.

Problemet skal nå være løst kl 11:02

Publisert 4. mars 2019 08:30

Berører epost, andre tjenester og nettverkstilgang for alle våre brukere i Halden og Fredrikstad.

IT-drift jobber med en løsning.

Problemet skal nå være løst.

 

Publisert 2. feb. 2019 13:26

Det har oppstått en feil i vårt system som medfører at et stort antall studenter opplever feil på en rekke tjenester, blant annet Canvas.

Feilen er identifisert og leverandøren av tjenesten jobber med saken. 

Problemet skal nå være løst (2. feb 17:45)

Publisert 7. jan. 2019 13:07

Flere brukere opplever at de ikke får tilgang til Arc. Feilen er meldt leverandør og feilsøking/-retting er startet. Kunngjøring blir gitt inne i Canvas når dette er rettet opp.

Om Arc ved HiØ: https://www.hiof.no/tjenester/it/lyd-video/#toc5