Planlagt vedlikehold av lokale IT-tjenester i Uke 27 / Planned maintenance of local IT-systems for week 27

Her kommer oppdatert informasjonn angående vedlikehold av sentrale IT-tjenester lokalisert i Fredrikstad og Halden i Uke 27.

Mandag: (Campus Fredrikstad)
IT-drift planlegger å kjøre ned alle lokale IT-tjenester i Fredrikstad mandag ettermiddag.
Arbeidet starter kl. 16:00 og vil vare frem til ca.22:00. (NB! Vi starter 1 time senere enn først annonsert)
På Campus Fredrikstad vil nettet være nede i denne perioden (Gjelder også Østfoldforskning og Drivhuset).
Det kan også være at e-post for alle ansatte blir ustabil/utilgjengelig for begge campus og eksternt.
 
Tirsdag: (Campus Halden)
Vi har fått beskjed fra leverandør at planlagt vedlikehold kan gjøres uten nedetid.
Hvis ikke noe uforutsett skulle inntreffe, blir det altså ingen nedetid på IT-tjenestene i morgen.
 
Onsdag: (Campus Halden)
IT-drift planlegger å kjøre ned alle lokale IT-tjenester i Halden onsdag ettermiddag.
Nedetiden er forventet å vare fra ca.16:00-20:00. (NB! Vi starter 1 time senere enn først annonsert)
Obs! Innlogging til alle Feide-tjenester, deriblant Office365 (Onedrive, Teams, med mer) vil ikke fungere i dette tidsrommet.
 

 


Hello.
Here are some updates regarding this Weeks planned maintenance on local IT systems.
 
Monday (Campus Fredrikstad)
All IT systems located in Campus Fredrikstad will be shutdown for maintenance on monday afternoon.
The job starts 16:00 and will be finished about 22:00. (NB! The job starts one hour later than previously announced)
All IT resources located in Fredrisktad will be unavailable during the maintenance (this also includes Østfoldforskning and Drivhuset).
The email system for all employees at Østfold University College may be unstable/offline during this period.
 
Tuesday (Campus Halden).
We have been told by our service provider that the planned maintenance for Tuesday can be done with all systems running online.
This means that unless something unforeseen occurs, there will be no downtime on IT systems on Tuesday.

Wednesday (Campus Halden)
All IT systems located on Campus Halden will be shutdown for maintenance Wednesday afternoon.
The downtime is schedueled for 16:00-20:00. (NB! The job starts one hour later than previously announced).
This maintenance also affects logging into all Feide services, including Office365 portal (onedrive, teams, ++)

Publisert 26. juni 2019 14:33 - Sist endret 1. juli 2019 14:21