Planlagt vedlikehold tirsdag 9. juli / Planned maintenance Tuesday 9th. of July

IT-drift planlegger å kjøre ned lokal filserver (ls01.hiof.no) og autentifiseringsserver for Office 365 tirsdag morgen.

Nedetiden er forventet å vare fra ca.08:00-09:00.

Tilgang til lokal filserver (hjemmeområde N: og diverse fellesområder) samt innlogging til Office 365 vil ikke fungere i tiden arbeidet pågår.

 -----------------------------------------------------------------

IT support are planning maintenance on local fileserver (ls01.hiof.no) and authentification server for Office365 on Tuesday 9th. of July.

The downtime is schedueled for 08:00-09:00.

Access to local fileshares on ls01.hiof.no and login to Office365 will be unavailable during the maintenance.

Publisert 5. juli 2019 13:33 - Sist endret 5. juli 2019 13:37