Vedlikehold på våre lokale lagringssystemer

Vi planlegger å gjøre vedlikehold på våre lokale lagringssystemer mandag ettermiddag.

Arbeidet starter kl.17:00 og er forventet fullført kl.19:00.

Alle IT tjenester vil være online under oppgraderingen, men vi velger å varsle i forkant i tilfelle noe uforutsett skulle inntreffe.

 

For spørsmål se våre hjelpesider eller kontakt IT-vakt

Kontakt IT-vakt på e-post itvakt@hiof.no

IT-vakt Fredrikstad 69 60 88 50

IT-vakt Halden 69 60 80 50


In English:

 

We plan to do maintenance on our local storage systems on Monday afternoon.

The work starts at 17:00 and is expected to be completed at 19:00.

All IT services will be online during the upgrade, but we choose to notify in advance in case something unforeseen should occur.

 

For questions or information contact IT-support

E-mail itvakt@hiof.no

IT-support Fredrikstad +47 69 60 88 50

IT-suppor Halden +47 69 60 80 50

Publisert 11. juni 2020 14:34 - Sist endret 11. juni 2020 14:34