English version of this page

IT-støtte til utdanning

Råd i forhold til PC under studiene, informasjon om utlån av utstyr og ansvar for privat utstyr.

PC under studiene

Skal du kjøpe en datamaskin du skal bruke under studiene ved HIØ? For de fleste er dette en stor investering, så det er viktig at du ikke bommer helt når du først skal bruke så mye penger.


Utlån av videoprojektor og annet digitalt utstyr fra Biblioteket

Biblioteket har mye forskjellig utstyr i begrenset antall til utlån, for eksempel diktafoner, hodetelefoner, dvd-spillere og diverse overganger til Mac og PC.

Ta med deg studentkortet når du skal låne videoprojektor fra Biblioteket. Behandle den pent, vent til viften er ferdig før du tar ut stømkontakten og legg alt tilbehør tilbake i vesken før du leverer den tilbake. Ta kontakt med IT-vakt dersom det oppstår tekniske problem.


Utlån av projektor og lerret for ansatte

Ansatte som ønsker å låne projektor og lerret kan henvende seg til IT-vakt.


Ansvar for eget privat utstyr

IT-vakt vil bestrebe seg på å gi god og adekvat hjelp til ansatte og studenter knyttet til høgskolens IT-tjenester, men det er viktig å påpeke noen begrensninger ved privat utstyr for å unngå misforståelser.


Publisert 9. mai 2018 13:37 - Sist endret 17. juni 2020 14:54