Jeg er forsker

Skal du bruke personopplysninger i forskningen din, enten alminnelige eller særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og du må ha tillatelse før du kan sette i gang arbeidet.

 

Høgskolens rutiner, hjelpesider med videre finner du her

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/forskningsstotte/regelverk-personvern%20og-etikk/personvern/